C# OBJECT KULLANıMı SıRLARı

C# Object Kullanımı Sırları

C# Object Kullanımı Sırları

Blog ArticleTüm sınıfların temel aldığı .NET çatkaloriın en tepesinde bulunan sınıfıdır. Bu tanılamamdan yola çıkarsak belkide Object sınıfının esasta hernesne bulunduğunu kısaca “Object is Everthing” diyebiliriz.

Kullanıcılar, TextBox'a klavye yahut sair giriş aygıtlarıyla metin girebilir ve bu metinleri izlenceın aptal artan kısmında alışverişleyebilirsiniz.

Sınıf ile nesne arasındaki en safi ilgi şu şekilde ortaya konmaktadır: “Nesneler sınıflardan türetilir.” Sık sık kullandığımız nesneler, sınıflardan türetilerek oluşturulurlar.

Object sınıfının yararlanmaını gösteren bir C# şifre örneği, nesnelerin XML veya JSON üzere formatlara serileştirilmesini ve saklanmasını sağlamlar:

C# Mod Alma İşlemi , tasarmız ile c sharp eğitimimize devam ediyoruz. Bu dersimizde Mod ahiz yani bölme davranışleminden kalan bulma sorunlemini göreceğiz. Bu husus…

Bu şifre, aynı nesneye çıbanvuran dü nesne başlangıçvurusu oluşturur. Bu nedenle, eliyle object3 nesnede meydana getirilen tüm tadilat sonraki kullanımlarına object4yansıtılır. Sınıfları gerçek vadi nesneler müracaat ile temelvurduğu midein, sınıflar referans türleri olarak bilinir.

C# programlama dilinde, Object klası, yapı taşı nesne türlerinin atasıdır. Object derslikı, C# dilinde kullanılan bütün sair sınıfların ast klasıdır ve bu nedenle dilin en zemin yapı taşlarından birini oluşturur.

Mefret çaplı projelerde veritabanı kârlemleri sırasında silinme nöbetleminin yapılmış olduktan sonra şart altına hileınması bu yöntemle sağlamlanabilir.

şu demek oluyor ki anlayacağınız “int” kabilinden, “bool” gibi kıymet tipli bir parametre oluşturmak istiyorsanız struct yapısını yeğleme edebilirsiniz.

Person sınıfından sonra bir virgül atarak Interface’i ekliyoruz. Burada Inteface içerisine eklediğimiz metotları implement etmemiz gerekiyor suratsız takdirde kusur kızılırız.

Your browser isn’t supported anymore. Update it to get the best YouTube experience and our latest features. Learn more

TextBox'a sadece belli başlı bir uzunlukta tekst methali yapılmasını sağlamlayabilirsiniz. Bu, dimdik sınırlamaları olan alanlar muhtevain kullanışlıdır.

TextAlign              C# Object Kullanımı     :Texbox'daki yazının sağ'dan yahut sol'dan makaslamaklmasını ayarlar.

TextBox'un boyutu, ihtiva ettiği metne destelı olarak kendiliğinden olarak ayarlanabilir veya izlence aracılığıyla belirlenebilir.

Report this page